Houtoogst Kuinderbos gestart

Kuinderbos- Binnenkort wordt gestart met de houtoogst in het Kuinderbos. Door de besmetting van de essen met essentaksterfte zal er dit oogstseizoen ca 4300 m3 hout geoogst worden het overgrote deel betreffen de essen met de zwaarste aantasting. Op veel plekken combineren we dit met bosrandenbeheer wat goed is voor vlinders, libellen, vogels en kleine zoogdieren

ESSENTAKSTERFTE
De essentaksterfte wordt verspreid door een schimmel, die via de wind verspreid wordt. De schimmel komt via het blad de boom binnen in mei juni, doorgaans zijn de gevolgen van de besmetting in augustus en september goed waarneembaar voor een leek omdat dat de bladeren al van de boom vallen, een vroege herfst zou je zo maar kunnen denken. De kenners kunnen meer symptomen zien zoals het ontbreken van eindknoppen en afsterven van takken. Op de aangetaste takken komt veel waterlot, een lange spriet waar wel weer blad aan komt maar die het 2e jaar vaak ten prooi vallen aan de schimmel en in heel veel gevallen betekend dat de dood van de boom. Uit veiligheids overwegingen zijn daarom alle ernstig besmette bomen langs wegen voorzien van een stip en worden omgezaagd, hier zal net als bij het bosrandenbeheer weer ruimte onstaan voor bomen als esdoorn, eik, hopelijk es en vooral veel struiken. Er zijn ca 6000 bomen gemerkt met essentaksterfte, goed voor 4300m3 hout.

KAP EN VERJONGISNGPLAN
Bomen en bossen zijn een belangrijk onderdeel van ons dagelijks leven. Ze zijn een oase van rust in ons drukke bestaan. En we gebruiken het hout voor bijvoorbeeld woningen, meubels en papier. Het gehele Kuinderbos is aangeplant tussen 1947 en 1953, het gehele bos is daarmee ca 70 jaar, om tot een gezonde leeftijdsopbouw te komen worden er jaarlijks grootte en kleine open plekken in het bos gemaakt, hier ontstaat weer nieuw bos. Eerst geven we de natuur een kans, lukt dat niet dan wordt er nieuw productiebos aangeplant. Staatsbosbeheer heeft inmiddels weer ca 15000 bomen aangeplant. In de ruimte die ontstaat na de oogst van zieke essen zullen nog 8000 eiken, beuken, fladderiepen, lindes, zoete kersen en tamme kastanjes worden gepant
Het zagen wordt machinaal uitgevoerd en neemt een aantal maanden in beslag. Plaatselijk kunnen de werkzaamheden voor overlast zorgen. De paden kunnen er door de houtoogst tijdelijk minder goed begaanbaar zijn of stuk gereden worden. Het herstelwerk voeren we zo snel mogelijk uit als het werk klaar is en de paden weer goed droog zijn.
Dunning en verjonging van het bos zijn onderdeel van het bosbeheer. Door tijdig te verjongen kunt u blijven genieten en kan er op duurzame wijze hout worden geoogst. Uitgangspunt is ‘wat bos is blijft bos’.
Soms kappen we bos om de natuur de ruimte te geven, een bos te ontwikkelen met inheemse soorten of om oude landschappen te herstellen. Hiermee bevorderen we de biodiversiteit en herstellen we ecosystemen.
Een belangrijke reden om bomen te kappen is houtoogst. Hout is een mooi product gezien de druk op het klimaat en de eindigende grondstoffen. Hout is een hernieuwbare schone grondstof en een goed alternatief voor milieubelastende materialen zoals metaal, plastic of beton. Het groeit altijd weer aan en laat geen vervuilende reststoffen in het milieu achter.

Het overgrote deel van ons gebruik hout komt nu uit het buitenland, waar het soms nog gewonnen wordt uit oerbossen, zoals tropisch regenwoud. We vinden het belangrijk hout van eigen bodem te oogsten. Zo voorkomen we dat de Nederlandse houtconsumptie ten koste gaat van ecosystemen elders in de wereld.
Staatsbosbeheer beheert in Nederland 90.000 hectare bos met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. De Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer en het FSC-Keurmerk staan garant voor duurzaam bosbeheer, met oog voor plant en dier, en met behoud van natuurlijke en landschappelijke waarden.

Share

Laat wat van je horen

*