Zeer zeldzame libellen waargenomen in Kuinderbos afgelopen seizoen

Boswachter Harco Bergman aan het woord:
“De afgelopen 15 jaar zijn in het Kuinderbos veel poelen, vennen, kreken, natuurvriendelijke oevers en zelfs een beek aangelegd. Al deze waterpartijen vormen samen een Natte as van 6 km diagonaal door het Kuinderbos. De waterpartijen hebben diverse grondsoorten als ondergrond zoals zand, veen, klei en zavel. Dit gemengd met de schelpen van de voormalige Zuiderzee maakt dit gebied uitermate geschikt voor libellen. De Vlinderstichting heeft het Kuinderbos mede hierom in 2011 uitgeroepen tot één van de drie Nederlandse libellen reservaten.

In het Kuinderbos wordt ook veel aan bosranden beheer gedaan, dit zijn ideale “jachtvelden” voor libellen, samen met het water onmisbaar in hun levenscyclus.
 
In het Kuinderbos zijn veel vrijwilligers actief. Eén daarvan, Gerard Eggens, is één van de beste libellen herkenners van ons land en als boswachter prijs ik me gelukkig dat hij heel actief is in het Kuinderbos. Gerard is ook actief als vrijwilliger voor de Vlinderstichting waarvoor hij dagvlinders monitort in natuurgebieden in de gehele Noordoostpolder.
 
Afgelopen seizoen was wel heel bijzonder mede door de vroege, mooie en lange zomer wat ideaal libellen weer is. In een ven trof hij maar liefst 5 soorten witsnuitlibellen tegelijkertijd aan, wat uniek is in Nederland. Het betroffen:

  • de Gevlekte Witsnuitlibel – meest algemeen
  • de Noordse Witsnuitlibel – 3 jaar niet gezien
  • de Venwitsnuitlibel – tot dan nog maar 5 gezien
  • de Sierlijke Witsnuitlibel – de eerste waarneming in Flevoland met paring en ei afzet en
  • de in Nederland verdwenen Oostelijke Witsnuitlibel – met zeker 4 mannetjes op de poel gezien.

 
Met name deze Oostelijke is zeer zeldzaam en hopelijk zijn er ook vrouwtjes geweest ondanks dat ze niet gezien zijn. Of er voortplanting en ei afzet heeft plaatsgevonden zal pas de komende jaren duidelijk worden.

Maar er was meer
Ook de heidelibellen deden het prima! Daarvan zijn nu 8 soorten gezien waarvan de Bruinrode-, Steenrode- en Bloedrode Heidelibel heel algemeen zijn maar ook:

  • de Zwarte Heidelibel, waar het niet goed mee gaat in Nederland,
  • de Bandheidelibel, die op de infiltratieslootjes langs de oostrand van de Noordoostpolder zit,
  • de Kempense Heidelibel, die slootjes zoekt die in de winter droog staan,
  • de Zwervende Heidelibel, die dit jaar voor het eerst als larve heeft overwinterd in het Schansveld en
  • de Zuidelijke Heidelibel, die dit jaar hard oprukt naar het noorden.

 
Andere bijzondere libellen waren Kanaaljuffer in het Schansveld en de Zuidelijke Keizerlibel in het Schoterveld. Erg bijzonder was ook de 1e waarneming van het Beekoeverlibel mannetje, helemaal hel blauw van kleur.
 
De reden dat Staatsbosbeheer Kuinderbos en de Vlinderstichting dit nieuws pas in augustus bekend maken ligt in het feit dat er veel mensen libellen fotograferen en daarbij de bijzondere vegetatie langs de poel betreden. Deze kwetsbare vegetatie zou dat niet overleven.Inmiddels is bij de poelen bebording aangebracht zodat de boswachter als ‘noodrem’ verbaliserend kan optreden
 
Kars Veling van de Vlinderstichting: “Toen het Kuinderbos werd uitgeroepen tot libellenreservaat was dit vanwege de soortenrijkdom, maar nog jaarlijks worden er, vooral door de scherpe blik van Gerard Eggens, nog nieuwe soorten bij gevonden. Het is echt één van de mooiste libellengebieden van ons land”.
 
Er zijn dit jaar in het Kuinderbos 46 soorten gezien en in het totaal door de jaren heen 51 

soorten.

Foto: Kars Veling

Share

Laat wat van je horen

*